Status
Zadania
Organizacja
Przetargi
Najkorzystniejsze
oferty
Zakończone
przetargi
Praca
Kontakt


UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA PRZETRGOWEGO
Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański

I. Część - Wykonanie projektu termomodernizacji budynku i przebudowy ( modernizacji ) istniejącej kotłowni wbudowanej, budynku Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu ul. Miodowa 1.Zawiercie 05.11.2008 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIADotyczy zamówienia publicznego na: Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański

I. Część - Wykonanie projektu termomodernizacji budynku i przebudowy ( modernizacji ) istniejącej kotłowni wbudowanej, budynku Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu ul. Miodowa 1.
Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zawierciu informuje, że unieważnia w/w postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm ). tzn. „…zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zadania kwotę w wysokości 24 400zł .Cena najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu wynosiła 53 680 zł . W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowania z uwagi na brak środków finansowych w takiej wysokości .


Powrót do spisu ogłoszeń specyfikacja pytania i odpowiedzi kontakt
Status | Zadania | Organizacja | Ogłoszenia | Kontakt
All rights reserved | 2002