Status
Zadania
Organizacja
Przetargi
Najkorzystniejsze
oferty
Zakończone
przetargi
Praca
Kontakt


UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA
Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański


Zawiercie 30.10.2008 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIADotyczy zamówienia publicznego na: Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański

I. Część - Wykonanie projektu termomodernizacji budynku i przebudowy ( modernizacji ) istniejącej kotłowni wbudowanej, budynku Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu ul. Miodowa 1.
II. Część-Wykonanie projektu wodociągu rozdzielczego zasilającego sieć hydrantową i budynek Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu przy ul. Rataja 29 a .
III. Część - Wykonanie projektu remontu (modernizacji )dachu Zespołu Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach ul. Fabryczna 1 a .

IV. Część - Wykonanie projektu drenażu wokół budynku Zespołu Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach ul. Fabryczna 1 a .

V. Część - Wykonanie projektu remontu ( modernizacji) dachu w Zespole Szkół w Porębie ( budynek główny i przewiązka )


Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zawierciu informuje, że cy unieważnia w/w postępowanie dotyczące III , IV i V części zamówienia z uwagi na niezłożenie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


Uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 pkt 1 UPzp (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) \" Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu ...\"
Powrót do spisu ogłoszeń specyfikacja pytania i odpowiedzi kontakt
Status | Zadania | Organizacja | Ogłoszenia | Kontakt
All rights reserved | 2002