Status
Zadania
Organizacja
Przetargi
Najkorzystniejsze
oferty
Zakończone
przetargi
Praca
Kontakt


Przetarg nieograniczony
„Rozbudowa warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zawierciu ul. Obrońców Poczty Gdańskiej ”
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
„Termomodernizacji budynku wraz z rozbudową Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu , ul. Rataja 29”
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
Termomodernizacji budynku wraz z przebudową dachu i wykonaniem zadaszenia nad wejściem głównym dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących I L.O. im. S. Żeromskiego w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego 55 .
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa świadectw i druków szkolnych w roku 2010 dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański.
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn: „Rozbudowa Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu o halę na maszyny rolnicze wraz z salą do praktycznej nauki zawodu, zapleczem socjalnym oraz budową bezodpływowego zbiornika.
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
„ Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn: „Adaptacja budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej wraz z modernizacją istniejącej stołówki do wymagań HACCP w Zawierciu ul. Rataja 29a
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa tuszy do drukarek, tonerów oraz galanterii biurowej dla placówek oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Zawierciański oraz Gospodarstwa Pomocniczego – Ośrodek Szkoleniowo -Wypoczynkowy przy ZOEASiPOW w Zawierciu, z siedzibą w Jeziorowicach 25.
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa nawozów, środków ochrony roślin i materiału siewnego dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa artykułów chemicznych i akcesoriów do sprzątania dla placówek oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Zawierciański oraz Gospodarstwa Pomocniczego – Ośrodek Szkoleniowo -Wypoczynkowy przy ZOEASiPOW w Zawierciu, z siedzibą w Jeziorowicach 25.
najlepsza oferta kontakt

Zamówienie z wolnej ręki
Partycypacja w kosztach ogrzewania budynków szkolnych w Pilicy.
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup benzyny Pb 95 i ON dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec oraz dla Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu ul. Rataja 29a.
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
„Rozbudowa Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu o halę na maszyny rolnicze wraz z salą do praktycznej nauki zawodu, zapleczem socjalnym oraz budową bezodpływowego zbiornika”.
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych tj.: mięsa, wędlin, nabiału, tłuszczów, ryb, jaj, warzyw, owoców, pieczywa, przypraw, słodyczy, produktów zbożowych dla Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Obsługi Ekonomiczno –Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zawierciu z siedzibą w Jeziorowicach.
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na wykonanie adaptacji budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej wraz z modernizacją istniejącej stołówki do wymagań HACCP w Zawierciu ul. Rataja 29 a.
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Wywóz odpadów komunalnych –stałych i płynnych ze szkół i placówek oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Zawierciański oraz Gospodarstwa Pomocniczego – Ośrodek Szkoleniowo -Wypoczynkowy przy ZOEASiPOW w Zawierciu, z siedzibą w Jeziorowicach w 2010 roku.
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup benzyny Pb 95 dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec.
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
„Wykonanie projektów budowlanych na termomodernizacje: budynku Zespołu Szkół im .S Staszica w Zawierciu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących , I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu”
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
„ Budowa kanalizacji deszczowej przy budynku II L.O. im. H .Malczewskiej w Zawierciu, ul. Daszyńskiego ”.
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
Dokumentacja na wykonanie zagospodarowania części działki wokół budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej , 42-400 Zawiercie , ul. Daszyńskiego 2.
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
„ Termoizolacja budynku Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej wraz z modernizacją źródła ciepła”.
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa : węgla, eko- groszku oraz oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010 dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański i oleju opałowego dla Gospodarstwa Pomocniczego- Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego przy Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu z siedzibą w Jeziorowicach
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych tj.: mięsa, wędlin, nabiału, tłuszczów, ryb, jaj, warzyw, owoców, pieczywa, przypraw, słodyczy, produktów zbożowych dla Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Obsługi Ekonomiczno –Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zawierciu z siedzibą w Jeziorowicach.
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
„Remont dachu wraz z łącznikiem do sali gimnastycznej w Zespole szkół im. O. Langego w Zawierciu ul. Rataja 30”.
najlepsza oferta kontakt

przetarg niograniczony
„Przebudowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu , ul. Rataja 29”
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
„ Remont dachu oraz malowanie elewacji budynku głównego i przewiązki w Zespole Szkół w Porębie ” .
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
„ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu wraz z demontażem , transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest”
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup ON dla Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu ul. Rataja 29a.
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
„Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański”
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa tuszy do drukarek, tonerów oraz galanterii biurowej dla placówek oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Zawierciański oraz Gospodarstwa Pomocniczego – Ośrodek Szkoleniowo -Wypoczynkowy przy ZOEASiPOW w Zawierciu, z siedzibą w Jeziorowicach 25.
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa artykułów chemicznych i akcesoriów do sprzątania dla placówek oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Zawierciański oraz Gospodarstwa Pomocniczego – Ośrodek Szkoleniowo -Wypoczynkowy przy ZOEASiPOW w Zawierciu, z siedzibą w Jeziorowicach 25.
najlepsza oferta kontakt

zamówienie z wolnej ręki
Partycypacja w kosztach ogrzewania budynków szkolnych w Pilicy
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
Zakup benzyny Pb 95 i ON oraz zakup i dostawa różnych akcesoriów samochodowych dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec oraz dla Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu ul. Rataja 29a
najlepsza oferta kontakt

zamówienie z wolnej ręki
Zakup i dostawa aktualizacji wersji sieciowej dla posiadanych przez Zleceniodawcę programów w wersji DOS: płacowego Qwark do wersji 31.00, księgowego Qwant do wersji 30.00.
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa artykułów chemicznych i akcesoriów do sprzątania dla placówek oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Zawierciański oraz Gospodarstwa Pomocniczego – Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy przy ZOEASiPOW w Zawierciu, z siedzibą w Jeziorowicach 25.
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Żarnowcu o halę na maszyny rolnicze wraz z salą do praktycznej nauki zawodu , zapleczem socjalnym oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki”
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup, dostawa i montaż zestawów komputerowych, urządzeń biurowych, oprogramowania, programów multimedialnych i pomocy naukowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu.
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych tj.: mięsa, wędlin, nabiału, tłuszczów, ryb, jaj, warzyw, owoców, pieczywa, przypraw, słodyczy, produktów zbożowych dla Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu, ul. Rataja 29a oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Obsługi Ekonomiczno –Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zawierciu z siedzibą w Jeziorowicach.
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Wywóz odpadów komunalnych –stałych i płynnych ze szkół i placówek oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat zawierciański oraz Gospodarstwa Pomocniczego – Ośrodek Szkoleniowo -Wypoczynkowy przy ZOEASiPOW w Zawierciu, z siedzibą w Jeziorowicach 25.
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa miału i eko- groszku w sezonie grzewczym 2008/2009 dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego oraz Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu.
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup, dostawa i instalacja zestawów komputerowych, urządzeń biurowych, oprogramowania i mebli dla placówek prowadzonych przez Powiat Zawierciański.
najlepsza oferta kontakt

zamówienie z wolnej ręki
Zakup i dostawa energii cieplenej dla Zespołu Szkół im. gen.J.Bema w Zawierciu , ul.Parkowa 7 i 2 .
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
„Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański”
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup 17 osobowego autobusu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu przy ul. M. Rataja 29a
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
„Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły z funkcji mieszkalnej na gospodarcza i magazynową w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego 2”,
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
Wykonanie projektów , kosztorysów ofertowych, specyfikacji technicznych , dostawa i montaż fabrycznie nowych i sprawnych urządzeń służących do monitoringu wizyjnego przeszkolenie osób odpowiedzialnych za obsługę systemu w czasie nauki szkolnej z zakresu obsługi systemu, w sześciu placówkach oświatowo-wychowawczych
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym ” Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza - Orlik 2012 , przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu - Etap II - Budowa budynku zaplecza ”
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa środka chwastobójczego typu ROUNDUP ENERGY 450 SL lub równoważny, mocznika 46% azotu i pszenżyta ozimego (materiał siewny) dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu
najlepsza oferta kontakt

Zamówienie z wolnej ręki
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa : węgla, miału, eko-groszku i oleju opałowego w sezonie grzewczym 2008/2009 dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański i oleju opałowego dla Gospodarstwa Pomocniczego w Jeziorowicach
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
Termomodernizacja budynku szkoły II L.O. im. H. Malczewskiej , adres : 42- 400 Zawiercie , ul. Daszyńskiego 2.
najlepsza oferta kontakt

OGŁOSZENIE
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na zadanie:” Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza - Orlik 2012 , przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu ” prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych tj.: mięsa, wędlin, nabiału, tłuszczów, ryb, jaj, warzyw, owoców, pieczywa, przypraw, słodyczy, produktów zbożowych dla Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu, ul. Rataja 29a oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zawierciu z siedzibą w Jeziorowicach.
najlepsza oferta kontakt

Zamówienie z wolnej ręki
Zawiercie 12.06.2008 r. Zakup i dostawa gazu ziemnego dla Hali Sportowej Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego , 42-400 Zawiercie , ul.Wojska Polskiego 55
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU II CZĘŚCI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DOTYCZĄCEGO WYKONANIA PROJEKTU WODOCIĄGU ROZDZIELCZEGO ZASILAJĄCEGO SIEĆ HYDRANTOWĄ I BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY UL.RATAJA 29A
najlepsza oferta kontakt

wolna ręka
Zakup i dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków z placowk oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Zawierciański.
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, audiowizualnego, programów komputerowych i żaluzji pionowych dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański.
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
I.część zamówienia : Wykonanie projektu instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz robót remontowych budowlanych i elektrycznych w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Zawierciu , ul. Parkowa 2. II. część zamówienia : Wykonanie projektu wodociągu rozdzielczego zasilającego sieć hydrantową i budynek Zespołu Szkół Specjalnych przy ul .Rataja 29 a
najlepsza oferta kontakt

Wolna Ręka
Zakup i dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków
najlepsza oferta kontakt

wolna ręka
„ Zakup i dostawa nawozów sztucznych, materiału zaprawianego i środków ochrony roślin dla pól będących w zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu”
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup, dostawa i montaż mebli, wyrobów włókienniczych i wyposażenia klas dla placówek oświatowo – wychowawczych obsługiwanych przez Powiat Zawierciański.
najlepsza oferta kontakt

wolna ręka
Zakup i dostawa gazu ziemnego
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup, dostawa i instalacja pomocy naukowych i sprzętu, który należy zakupić do szkół w celu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2008 roku dla placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański.
najlepsza oferta kontakt

wolna ręka
Zakup benzyny i oleju napędowego
najlepsza oferta kontakt

z wolnej ręki
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY Z WOLNEJ RĘKI
najlepsza oferta kontakt

wolna ręka
Zakup i dostawa gazu ziemnego
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
I Zakup paliwa tj.: benzyny Pb 95 i oleju napędowego dla ZSRCKU w Żarnowcu. II Jednorazowy zakup i dostawa olei silnikowych, olei przekładniowych, olei hydraulicznych, smarów, płynów do chłodnic, płynów do spryskiwaczy, wody destylowanej, filtrów olejowych, filtrów paliwowych, filtrów powietrza dla ZSRCKU w Żarnowcu.
najlepsza oferta kontakt

wolna ręka
Zakup i dostawa energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu, ul. Rataja 29a
najlepsza oferta kontakt

wolna ręka
Zakup i dostawa energii elektrycznej dla hali sportowej przy Zespole Szkół im. S. Żeromskiego w Zawierciu ul. Wojska Polskiego 55
najlepsza oferta kontakt

z wolnej ręki
” Wykonanie projektów 1. kanalizacji sanitarnej wraz z włączeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej , 2. kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej ,
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa nawozów, materiału siewnego zaprawianego i środków ochrony roślin dla pól będących w zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, ul. Krakowska 25.
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
Zakup nawozów, materiału siewnego zaprawianego i środków ochrony roślin dla pól będących w zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, ul. Krakowska 25.
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup Pb 95 i ON oraz zakup i dostawa akcesoriów samochodowych dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 42-439 Żarnowcu, ul. Krakowska 25
najlepsza oferta kontakt

WOLNA RĘKA
Partycypacja w kosztach ogrzewania budynków szkolnych w Pilicy w 2008r.
najlepsza oferta kontakt

WOLNA RĘKA
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY NA Zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu, ul. Rataja 29a oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zawierciu z siedziba w Jeziorowicach.
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych tj.: mięsa, wędlin, nabiału, tłuszczów, ryb, jaj, warzyw, owoców, pieczywa, przypraw, słodyczy, produktów zbożowych dla Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu, ul. Rataja 29a oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zawierciu z siedziba w Jeziorowicach.
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa galanterii biurowej ,tuszy do drukarek oraz tonerów dla placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański oraz Gospodarstwa Pomocniczego w Jeziorowicach .
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa artykułów chemicznych i akcesoriów do sprzątania dla placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański oraz Gospodarstwa Pomocniczego w Jeziorowicach
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
I. Opracowanie audytu energetycznego oraz wykonanie projektu termomodernizacji budynku II L.O. im.H. Malczewskiej w Zawierciu , ul. Daszyńskiego 2 . II. Opracowanie audytu energetycznego oraz wykonanie projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego ,42-400 Zawiercie ul. Rataja 7a . III. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na adaptację istniejącego budynku po byłym internacie na potrzeby szkoły specjalnej wraz z modernizacją istniejącej stołówki do wymagań HACCP w Zawierciu , ul. Rataja 29a
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony
“Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i rolne.” dla Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Zawierciu.
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
Zakup , dostawa i instalacja urządzeń służących do monitoringu wizyjnego w siedmiu placówkach oświatowo-wychowawczych
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
Wywóz odpadów komunalnych –stałych i płynnych ze szkół i placówek oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat zawierciański oraz Gospodarstwa Pomocniczego – Ośrodek Szkoleniowo -Wypoczynkowy przy ZOEASiPOW w Zawierciu, z siedzibą w Jeziorowicach 25. Kategoria usług zgodnie z CPC –16 – usługi w zakresie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości : usługi sanitarne i podobne , kod wg CPV 90121000-1- ogólne usługi gospodarki odpadami .
najlepsza oferta kontakt

WOLNA RĘKA
Zakup i dostawa gazu ziemnego do hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im.s.Żeromskiego w Zawierciu , ul.Wojska polskiego 55.
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
Remont pokrycia dachu i wykonanie instalacji odgromowej na budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu, ul. Rataja 29 a
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa : węgla, miału, koksu, eko-groszku i oleju opałowego w sezonie grzewczym 2007/2008 dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański i oleju opałowego dla Gospodarstwa Pomocniczego w Jeziorowicach
najlepsza oferta kontakt

WOLNA RĘKA
Zakup dostawa i instalacja prograu komputerowego do nauki komputerowego wspomagania projektowania dla Zespołu Szkół im.gen.J.bema w Zawierciu , ul.Parkowa 7 .
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przedmiotem zamówienia jest: -zakup i dostawa mebli szkolnych oraz dygestorium dla Zespołu Szkół im. H Kołłątaja w Zawierciu ul. Miodowa 1 -zakup i dostawa biurek komputerowych oraz krzeseł obrotowych dla Zespołu Szkół im. Prof. R. Gostkowskiego w Łazach , ul. Fabryczna 1.
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Porębie
najlepsza oferta kontakt

WOLNA RĘKA
Zakup, dostawa i instalacja 2 kserokopiarek
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia. Wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych w Zespole Szkół w Szczekocinach , ul. Spacerowa 12 oraz w Zespole szkół im. Gen. J. Bema w Zawierciu , ul. Parkowa 7
najlepsza oferta kontakt

WOLNA RĘKA
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w czterech placówkach .
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Na WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM.S.STASZICA DOCELOWO SIEDZIBA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ.
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest: 1. zakup, dostawa i instalacja programu komputerowego wspomagającego rysunek techniczny ( miejsce instalacji Zespół Szkół im. gen. J. Bema 2. zakup dostawa i instalacja urządzenia wielofunkcyjnego ( kserokopiarka +drukarka +skaner) dla Zespołu Szkół w Szczekocinach oraz urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka +drukarka) dla Zespołu Szkół im S. Staszica w Zawierciu 3. zakup i dostawa: a/ klawiatury komputerowej - 3 szt., mysz komputerowa –2 szt, słuchawki komputerowe -2 szt. Dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu b/ UPS min.klasy 1400 z wyjściem USB-1 szt, pamięć 1 GB DDR 333/400 MHz , karta graficzna 256 MB RAM ze złączem PCI Express x 16 , pamięć DDRAM 512 MB-1 szt., pamięć SDRAM 256 MB – 5 szt, pamięć SDRAM 32 MB –11 szt, pamięć SDRAM 64MB – 12 szt ., dyski twarde 60 GB- 6 szt, stacje dyskietek - 7szt, CD-ROM-4 szt. Dla Zespołu Szkół im.gen. J. Bema w Zawierciu. Szczegółowe parametry zamawianych urządzeń biurowych , oprogramowania i części do komputerów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro
Przeprowadzenie kursu komputerowego typu M/P dla 15 pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu , zgodnie z projektem pn. „ Wyposażenie w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kurs powinien przygotować pracowników poradni do korzystania z różnych , w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji oraz środków jej prezentacji i przekazu w celu wspomagania udzielania pomocy dzieciom i młodzieży / klasyfikacja usług zgodnie z CPC- 24 kategoria –usługi edukacyjne i szkoleniowe/.
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro
Zakup i dostawa mebli szkolnych oraz krzeseł dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański w ilościach zgodnie z wykazem Zał. nr 2 do SIWZ ( klasyfikacja wg CPV 361000002-Meble). Dostarczane meble mają posiadać niezbędne certyfikaty potwierdzające zgodność z polskimi normami .Płyty meblowe oraz sklejka powinny posiadać atest higieniczności E-1, a lakier do pomalowania powinien posiadać parametry odpowiadające normie PN-C-81801-1997. Wielkość stolików i krzeseł wg PN-90/F-06009 .
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro
Objęcie profilaktyczną opieką medyczną 478 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia /klasyfikacja usług zgodnie CPC- 25 kategoria—usługi społeczne i zdrowotne, kod wg CPV –85000000-9 –usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej/.
najlepsza oferta kontakt

WOLNA RĘKA

najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony poniżej 60.0000 euro.
Przetarg nieograniczony poniżej 60.0000 euro na zakup i dostawę nawozów i środków ochrony roślin do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, 42-439 Żarnowiec, ul. Krakowska 25
najlepsza oferta kontakt

OGŁOSZENIE
Zakup i dostawa tuszy do drukarek, tonerów oraz galanterii biurowej dla placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański (Załącznik Nr 2 a) oraz Gospodarstwa Pomocniczego w Jeziorowicach ( Załącznik 2 b)
najlepsza oferta kontakt

OGŁOSZENIE
Zakup i dostawa artykułów chemicznych i akcesoriów do sprzątania dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański oraz Gospodarstwa pomocniczego w Jeziorowicach
najlepsza oferta kontakt


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60.000 EURO) Zamówienie publiczne będzie prowadzone w oparciu o : - przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.) - przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.12.2003 r w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz. U. Nr 227, poz. 2248 z późn.zm.) - przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2003r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2004 Nr 180 poz.1860 z późn.zm.) Przeprowadzenie: - szkolenia w ramach projektu „ Pracownie komputerowe dla szkół w 2006 r” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z zakresu zagadnień informatycznych ( zgodnie z zał. Nr 2a do SIWZ) - szkolenia bhp dla nauczycieli i pracowników szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański ( zgodnie z zał. Nr 2b do SIWZ) / klasyfikacja usług zgodnie z CPC- 24 kategoria –usługi edukacyjne i szkoleniowe/
najlepsza oferta kontakt

WOLNA RĘKA
Zawiercie dnia 04.01.2007. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony poniżej 60.0000 euro.
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na zakup, dostawę i instalację zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz monitorów dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zawierciu, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony poniżej 60.0000 euro.
Przetarg nieograniczony pożej 60.000 eurona Wywóz odpadów komunalnych –stałych i płynnych ze szkół i placówek oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat zawierciański oraz Gospodarstwa Pomocniczego – Ośrodek Szkoleniowo -Wypoczynkowy przy ZOEASiPOW w Zawierciu, z siedzibą w Jeziorowicach 25. Kategoria usług zgodnie z CPC –16 – usługi w zakresie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości : usługi sanitarne i podobne , kod wg CPV 90121000-1- ogólne usługi gospodarki odpadami . Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załącznikach do SiWZ
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony poniżej 60.0000 euro.
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na wykonanie usług medycznych polegających na przeprowadzeniu badań profilaktycznych wymaganych zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy dla 317 pracowników , oraz badań dodatkowych dla 228 pracowników szkół i placówek oświatowo -wychowawczych i Gospodarstwa Pomocniczego w Jeziorowicach oraz zabezpieczenie opieki medycznej ( pielęgniarskiej ) nad młodzieżą szkolną podczas międzyszkolnych zawodów sportowych w ilości 35 godzin w ciągu roku.
najlepsza oferta kontakt

Wolna ręka

najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony poniżej 60.0000 euro.
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla Internatu przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu, ul. Rataja 29a oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zawierciu z siedziba w Jeziorowicach.
najlepsza oferta kontakt


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro Przedmiotem zamówienia jest: -objęcie ubezpieczeniem od ognia i innych żywiołów , kradzieży z włamaniem i rabunku , następstw szkód wodociągowych mienia , budynków maszyn i urządzeń , sprzętu elektronicznego –pełny zakres ubezpieczeń: szkół ponadgimnazjalnych, Internatu przy ZS. im. S. Staszica oraz Gospodarstwa Pomocniczego – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy przy ZOEASiPOW w Zawierciu , z siedzibą w Jeziorowicach wg zał. Nr 2a ,2b,2c i 2d do SIWZ - objęcie ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych i przyczep / ilości oraz typy wg załącznika Nr 2e do SIWZ/
najlepsza oferta kontakt


Przetarg nieograniczony pożej 60.000 eurona Wywóz odpadów komunalnych –stałych i płynnych ze szkół i placówek oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat zawierciański oraz Gospodarstwa Pomocniczego – Ośrodek Szkoleniowo -Wypoczynkowy przy ZOEASiPOW w Zawierciu, z siedzibą w Jeziorowicach 25. Kategoria usług zgodnie z CPC –16 – usługi w zakresie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości : usługi sanitarne i podobne , kod wg CPV 90121000-1- ogólne usługi gospodarki odpadami . Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załącznikach do SiWZ
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony poniżej 60.0000 euro.
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na zakup, dostawę i instalację (w siedzibie zamawiającego) zestawów komputerowych, sprzętu biurowego oraz oprogramowania.
najlepsza oferta kontakt

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest: Remont częściowy sieci hydrantowej w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja, 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 1. Wymienione, w przedmiarze robót, zakresy robót budowlanych zostały sklasyfikowane wg CPV: - 45343000-3 – Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Zakres zamówienia: remont cząstkowy instalacji przeciwpożarowej polegający na: - demontażu istniejących hydrantów - demontażu podejść pod hydranty - wykonanie nowych podejść pod hydranty - montaż kompletnych , nowych szafek hydrantowych 25 - roboty towarzyszące tj: przekucia , uzupełnienie tynku, pomalowanie Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączonym przedmiarze robót.
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony poniżej 60.0000 euro.
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na remont dachów w Zespole Szkół im. Bema i w Zespole Szkół im. Staszica oraz wymiana rynien w Zespole Szkół w Szczekocinach
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony poniżej 60.0000 euro.
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na zakup i dostawę maszyn i urządzeń rolniczych dla potrzeb dydaktycznych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 42-439 Żarnowcu, ul. Krakowska 25
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony powyżej 60.0000 euro.
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro na zakup i dostawa węgla, miału, koksu i oleju opałowego w sezonie grzewczym 2006/2007 dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański i oleju opałowego dla Gospodarstwa Pomocniczego w Jeziorowicach
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony poniżej 60.0000 euro.
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na zakup, dostawa i montaż: Stołów szkolnych 2 osobowych - 50 szt. oraz krzeseł szkolnych uczniowskich - 100 szt. dla potrzeb szkolnych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 42-439 Żarnowcu, ul. Krakowska 25
najlepsza oferta kontakt

Przetarg nieograniczony poniżej 60.0000 euro.
Przetarg nieograniczony poniżej 60.0000 euro na wykonanie remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja, 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 1.
najlepsza oferta kontaktStatus | Zadania | Organizacja | Ogłoszenia | Kontakt
All rights reserved | 2002