Status
Zadania
Organizacja
Przetargi
Najkorzystniejsze
oferty
Zakończone
przetargi
Praca
Kontakt


Przetarg nieograniczony
Zakup 17 osobowego autobusu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu przy ul. M. Rataja 29a
treść ogłoszenia kontakt

przetarg nieograniczony
Zawiercie dnia 29.02.2008 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakup dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 42-439 Żarnowcu, ul. Krakowska 25 oleju napędowego , benzyny Pb 95 oraz zakup i dostawa dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 42-439 Żarnowcu, ul. Krakowska 25 olejów silnikowych olejów przekładniowych,olejów hydraulicznych, smaru,płynu do chłodnic ,płynu do spryskiwaczy ,płynu hamulcowego,wody destylowanej ,filtrów olejowych,filtrów paliwa , filtrów powietrza
treść ogłoszenia kontakt

Przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych tj.: mięsa, wędlin, nabiału, tłuszczów, ryb, jaj, warzyw, owoców, pieczywa, przypraw, słodyczy, produktów zbożowych dla Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu, ul. Rataja 29a oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zawierciu z siedziba w Jeziorowicach. Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w Załacznikach Nr 1a i 1b.
treść ogłoszenia kontakt

przetarg nieograniczony
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych tj.: mięsa, wędlin, nabiału, tłuszczów, ryb, jaj, warzyw, owoców, pieczywa, przypraw, słodyczy, produktów zbożowych dla Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu, ul. Rataja 29a oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zawierciu z siedziba w Jeziorowicach. Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w Załącznikach Nr 1a i 1b.
treść ogłoszenia kontakt

Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest: 1. zakup, dostawa i instalacja programu komputerowego wspomagającego rysunek techniczny ( miejsce instalacji Zespół Szkół im. gen. J. Bema 2. zakup dostawa i instalacja kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Szczekocinach oraz urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka +drukarka) dla Zespołu Szkół im S. Staszica w Zawierciu 3. zakup i dostawa: a/ klawiatury komputerowej - 3 szt., mysz komputerowa –2 szt, słuchawki komputerowe -2 szt. Dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu b/ UPS min.klasy 1400 z wyjściem USB-1 szt, pamięć 1 GB DDR 333/400 MHz , karta graficzna 256 MB RAM ze złączem PCI Express x 16 , pamięć DDRAM 512 MB-1 szt., pamięć SDRAM 256 MB – 5 szt, pamięć SDRAM 32 MB –11 szt, pamięć SDRAM 64MB – 12 szt ., dyski twarde 60 GB- 6 szt, stacje dyskietek - 7szt, CD-ROM-4 szt. Dla Zespołu Szkół im.gen. J. Bema w Zawierciu. Szczegółowe parametry zamawianych urządzeń biurowych , oprogramowania i części do komputerów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ
treść ogłoszenia kontakt

Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro
Demontaż starego urządzenia hydraulicznego tzw.„ szarpaka” typ BDE 2005G , zakup , dostawa oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia hydraulicznego służącego do wymuszania szarpnięć kołami tzw. „szarpaka” do samochodów osobowych i ciężarowych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zawierciu , ul. Obrońców poczty Gdańskiej 24 z docelowym miejscem montażu w Stacji Diagnostycznej w Zawierciu ul. Obrońców Poczty Gdańskiej . / klasyfikacja dostaw zgodnie z CPV 33200000-2 przyrządy i urządzenia do pomiaru ,kontroli , badania i nawigacji /.
treść ogłoszenia kontakt

Przetarg nieograniczony poniżej 60.0000 euro.
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na zakup, dostawę i instalację zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz monitorów dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zawierciu, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24
treść ogłoszenia kontakt

Przetarg nieograniczony poniżej 60.0000 euro.
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na zakup PB 95 i ON oraz zakup i dostawę akcesoriów samochodowych dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 42-439 Żarnowcu, ul. Krakowska 25
treść ogłoszenia kontakt

Przetarg nieograniczony poniżej 60.0000 euro.
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na na zakup Pb 95 i ON oraz zakup i dostawę akcesoriów samochodowych dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 42-439 Żarnowcu, ul. Krakowska 25.
treść ogłoszenia kontaktStatus | Zadania | Organizacja | Ogłoszenia | Kontakt
All rights reserved | 2002