Status
Zadania
Organizacja
Przetargi
Najkorzystniejsze
oferty
Zakończone
przetargi
Praca
Kontakt


Zespó Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Zawierciu

42-400 Zawiercie
ul. Macieja Rataja 29a

tel. 032 67 102 54
fax 032 67 102 54
mail: sekretariat@zoeas.com.pl


kontakty:

Dyrektor mgr Andrzej Karolczyk - 032 67 102 54 w 23.
Główny księgowy Krystyna Szywacz - 032 67 102 54 w 21.


Status | Zadania | Organizacja | Ogłoszenia | Kontakt
All rights reserved | 2002